4med logo

What makes  us different?

Made in Poland – Do You know that the entire process of creating our devices takes place in Poland? Starting from an idea, design, through production, and ending with distribution as well as maintenance and training services. The results of our work are due to a tight team operating in the beauty industry for years, whereas our ideas constitute a response to the needs of clients of the constantly growing cosmetology market.

Modern technologies – Reliable technology is the key to the success of every device. We want the procedures carried out on our equipment to bring the expected results while being safe for the beauty shops clients. Before launching the device, we perform several analyzes and tests in order to optimize its parameters and increase the effectiveness of the procedures.

Unique design – The appearance of the device is one of the key elements that catches the customer's eye. When designing our devices, we focus on elegance combined with simplicity, but we do not forget about durability. Our equipment housings are made of extremely durable materials holding all necessary approvals, allowing them to be used in medical offices, cosmetology salons and laboratories.

Dlaczego my?

Made in Poland – Czy wiesz, że cały proces tworzenia naszych urządzeń odbywa się w Polsce? Zaczynając od pomysłu, designu, poprzez produkcję, a kończąc na dystrybucji oraz usługach serwisowych i szkoleniowych. Efekty naszej pracy to zasługa zgranego teamu od lat działającego w branży Beauty, a nasze pomysły są odpowiedzią na potrzeby klientów stale rozwijającego się rynku kosmetologicznego.

Nowoczesne technologie – Niezawodna technologia to klucz do sukcesu każdego urządzenia. Zależy nam aby przeprowadzane na naszym sprzęcie zabiegi przynosiły oczekiwane rezultaty a jednocześnie były bezpieczne dla klientów gabinetów beauty. Przed wprowadzeniem urządzenia na rynek wykonujemy szereg analiz i testów, w celu zoptymalizowania jego parametrów i zwiększenia efektywności zabiegowej.

Niepowtarzalny design  - Wygląd urządzenia to jeden z  kluczowych  elementów,  który przyciąga wzrok klienta. Mając to na uwadze, przy projektowaniu naszych urządzeń, postawiliśmy na elegancję połączoną z prostotą, ale nie zapomnieliśmy też o wytrzymałości. Obudowy naszych sprzętów tworzone są z niezwykle trwałych materiałów, które posiadają wszelkie atesty, pozwalające na stosowanie ich w gabinetach medycznych, kosmetologicznych czy laboratoriach.

 • ClairFrax

  ThermoNeedles technology 
  – The synergy of radio wave and microneedles.

  An advanced combination of two technologies to prevent skin aging. 
  read more

  DepiLéa

  3Waves technology 
  – the gold standard for laser hair removal.

  DepiLéa is an innovative 3Waves technology. 

  read more
 • Purello

  Pure Air+ Technology: The synergy of UV-C radiation and carbon filter.

  Purello is an innovative tunnel air sterilizer, which successfully eliminates pathogenic microorganisms found in the air.
  More

  ClairFrax

  ThermoNeedles technology – The synergy of radio wave and microneedles.

  An advanced combination of two technologies to prevent skin aging.
  More

ClairFrax

Technologia ThermoNeedles - Synergia fali radiowej z mikroigłami.

Zaawansowane połączenie dwóch technologii w celu przeciwdziałania procesowi starzenia się skóry.
Sprawdź

DepiLéa

Technologia 3Waves – złoty standard depilacji laserowej.

Innowacyjna technologia 3Waves pozwala uszkodzić włos na różnych głębokościach, zwiększając skuteczność zabiegu bez względu na jego strukturę.
Sprawdź

Purello

Technologia Pure Air+ to połączenie lampy UV-C i filtra węglowego

Purello to innowacyjny tunelowy sterylizator powietrza, działający na zasadzie przepływu powietrza poprzez lampy emitujące promieniowanie UV-C.
Sprawdź

About us

4med

Made in Poland, made with passion

4MED Company was founded from the passion and commitment of people who have been associated with the beauty industry for many years. Our main goal is to design and introduce innovative cosmetology devices and the Aesthetic Medicine equipment to the Polish and global market.  Many years of experience allow us to create technologically reliable and uniquely designed devices that increase the profits of your salon, and most importantly, the satisfaction of your customers. In our company, we focus on people with extensive cosmetology and medical knowledge because we know that professional training will allow our Clients to fully use the potential of our devices. The main pillars of 4MED are technology, design and knowledge – a combination that makes us a leader in the beauty industry.

Opis firmy

4med

Made in Poland, made with passion

Firma 4MED powstała z pasji i zaangażowania ludzi, którzy od lat związani się z branżą Beauty. Naszym głównym celem jest projektowanie i wprowadzanie na polski i światowy rynek innowacyjnych urządzeń kosmetologicznych i do Medycyny Estetycznej.  Wieloletnie  doświadczenie pozwala nam na tworzenie niezawodnych technologicznie i unikalnych designersko sprzętów, które zwiększą zyski Twojego salonu, a co najważniejsze, zadowolenie Twoich klientów. W naszej firmie stawiamy na ludzi z bogatą wiedzą kosmetologiczną i medyczną, ponieważ wiemy, że profesjonalne  szkolenie pozwoli Państwu w pełni wykorzystać potencjał naszych urządzeń. Główne filary 4MED to technologia, design  oraz wiedza i właśnie to połączenie sprawia, że jesteśmy liderem branży Beauty.

Work with us

In view of the ongoing development of our company, we are looking for distributors who are willing to establish permanent cooperation.

Become 
a distributor

Zapraszamy do współpracy

Z myślą o stałym rozwoju naszej firmy, poszukujemy dystrybutorów na terenie Polski oraz za granicą, chętnych do nawiązania stałej współpracy.

Zostań
dystrybutorem